• Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas. Pilnas viso tepalo keitimas.

   

  Kodėl reikalingas automatinių dėžių tepalų keitimas ?

   

  Automatinių pavarų dėžių pilnas tepalų keitimas - šis procesas yra svarbus tuo, kad jūsų automobilio pavarų dėžė veiktų ilgai ir be papildomų sutrikimų. Kaip žinome automatinėse pavarų (greičių) dėžėse, visas automobilio judėjimas iš vietos yra perduodamas tik per tepalą. Pagrindinį judesį pavarų dėžei perduoda hidro transformatorius  (pūslė - konverteris). Šio hidro transformatoriaus viena turbina yra pritvirtinta prie variklio, o kita turbina, esanti jo viduje, sujungta su automatine pavarų dėže. 

 • Tarp šių turbinų nėra jokio mechaninio ryšio. Visas judesys automatinei pavarų dėžei perduodamas tik per hidraulinę jungtį. Tarp šių dviejų hidro transformatoriaus (pūslės - konverterio) turbinų, yra mechaniškai labai mažas tarpelis, apie 0,3 - 0,15 mm. Automatinės pavarų dėžės siurblys sukelia slėgį apie 12 - 20 atm. ir pilnai užpildo hidro transformatorių (pūslę - konverterį) tepalu, palaikydamas hidro transformatoriuje aukštą slėgį. Varikliui sukant vieną turbiną, kuri pritvirtinta prie variklio, joje palaikomas aukštas slėgis, ši turbina per labai mažą mechaninį tarpelį pradeda sukti kitą turbiną, kuri jau yra kietai sujungta su pavarų dėže. Dėl palaikomo aukšto slėgio hidro transformatoriuje  ir mažo mechaninio tarpelio yra pradedamas perdavinėti sukimo momentas pavarų dėžei.

 •  Perduodant šį sukimo momentą labai kyla tepalo teperatūra - dėl šios priežasties ir sensta tepalas pavarų dėžėje, bei praranda savo tepimo savybes.Vasaros metu eksploatuojant automobilį miesto rėžimu, arba važinėjant kalnuose tepalo temperatūra gali pakilti iki 160 laipsnių. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl reikia keisti pavarų dėžėje tepalą reguliariai.

  SVARBU:

     Pavarų dėžėje pagrindines hidraulinio slėgio sandarinimo f-jas atlieka įvairios guminės detalės. Guminėms detalėms dirbant tokiose aukštose temperatūrose su suprastėjusiomis tepalo savybėmis prasideda negrįžtamas dilimo procesas. Suprastėjusios tepalo savybės taip pat kenkia ir hidrauliniam blokui. Hidraulinis blokas gaminamas iš aliuminio lydinio. Suprastėjus tepalui, prsideda negrįžtamas hidraulinio bloko dilimo procesas.

  Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas

   Pavarų dėžėse naudojama daug tepalo. Paprastų tepalo keitimo metodu greičių dėžėje lieka daug seno tepalo, kurio negalime pašalinti paprastu keitimo būdu. Tepalas lieka šiuose mazguose:

  1. Hidro transformatoriuje (puslėje - konverteryje) lieka nuo 1,5 Ltr iki 2,5 Ltr.
  2. Hidrauliniame valdymo bloke lieka nuo 0,2 Ltr iki 1,2 Ltr.
  3. Automatines pavarų dėžės aušintuve seno tepalo likutis nuo 0,2 Ltr iki 1 Ltr.

   Paprastu tepalo keitimo būdu dažnai galima pakeisti tik 40 -70 % tepalo. Automatinės dėžės pilnas užpildymas priklauso nuo dėžės tipo ir jis būna dažniausiai nuo 6 Ltr iki 12 Ltr. Tačiau visais atvėjais seno tepalo likutis pavarų dėžėje svyruoja nuo 2,5 Ltr - 5 Ltr.

  Pavyzdžiui.:

     AISIN grupės pavarų dėžėse, kurios dažniausiai buvo montuojamos į OPEL, SAAB, VOLVO pilnas tepalo užpildymas yra apie 7,6 Ltr esant tuščiai pavarų dėžei. Dalinio tepalo keitimo metu šioje dėžėje galima pakeisti tik apie 3,5 - 4,2Ltr tepalo. Seno tepalo likutis šioje dėžėje yra 2,5 Ltr - 1,8 Ltr. Todėl toks tepalo keitimas neužtikrina pakankamos pavarų dėžės apsaugos. Taip pat dar viena blogybė šiose pavarų dėžėse tepalo filtrą galima pakeisti tik automatinės dėžės remonto metu.

      Kitu gamintojų pavarų dėžėse yra galimybės pakeisti tepalo filtrą. Tačiau seno  tepalo likutis visais atvejais svyruoja nuo 2,5 Ltr - 4 Ltr. Nes hidrotransformatorius yra neardomas mazgas ir jo talpa yra nuo 1,5 Ltr iki 2,5 Ltr priklauso nuo hidrotrasnformatoriaus gabaritinių matmenų.

   

      Kaip ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog kitos išeities nėra. Sprendžiant panašias problemas mes atliekame automatinių dėžių pilną tepalo keitimą.

   

 • Prijungiamas tepalo keitimo įrenginys

  Prijungiamas įrengimas prie automatinės pavarų dėžės tepalo sistemos

 • Tikrinamas tepalo slėgis

  Patikrinamas darbinis pavarų dėžės slėgis.

 • Pilno tepalo keitimo procedūra

  Jei visi greičių dėžės parametrai geri, pradedamas seno tepalo keitimas, į dėžę tiekiant šviežią tepalą.

 • Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas. Atliekant pilną tepalo keitimą yra reikalingas papildomas tepalo kiekis.

  Automatinės dėžės pilno tepalo keitimo metu reikalingas papildomas tepalo kiekis. Papildomai sunaudojama 2 - 3 Ltr tepalo(priklauso nuo dėžės tipo). Pradėjus keitimą iš pavarų dėžės surenkamas senas atidirbtas tepalas ir specialaus siurblio pagalba, tiek kiek išbėga seno tepalo įrengimas į jo vieta tiekia šviežia tepalą. Padidintas tepalo kiekis reikalingas tam, kad papildomai būtų galima atlikti visų dėžės mazgų praplovimo procedurą. 

    Keitimo procedura vykdoma panaudojus pavarų dėžės siurblio darbą, todėl nelieka nė menkiausios galimybė, kad pavarų dėžė gali dirbti be tepalo. Keitimo irenginyje imontuotas specialus siurlys, kuris kontruoliuoja seno teplao tekėjimo greitį ir tokiu pačiu greičiu padavinėja sekančia linija šviežią tepalą.

   

 • Nuimamas automatinės dėžės karteris

  Po procedūros nuimamas pavarų dėžės karteris ir pakeičiamas senas filtras, kuris surinko visas siuksles keitimo momentu.

 • Apžiūrimas pavarų dėžės karteris

  Apžiūrimas pavarų dėžės karteris, patikrinamas magnėtas ir jei viskas tvarkoje viskas išplaunama

 • Pakeičiamas teplo filtras

  Pakeičiamas dėžės senas tepalo filras nauju.

 • Išvalomas karteris

  Nuvalomi nuo karterio senos tarpinės likučiai, išplaunamas karteris.

 • Užtepamas hermetikas

  Tepamas hermetikas atsparus tepalui, kuris uztikrina, kad nebus jokio tepalo pratekėjimo, ko negali garantuoti dauguma tarpinių.

 • Priveržiamas karteris

  Atitinkamu eiliškumu priveržiamas automatinės dėžės karteris.

 • Pamatuojamas tepalo lygis

  Dapilamas tepalas ir patikrinamas tepalo lygis. Tepalo lygis turi būti tarp nurodytų žymų. Esant per mažam tepalo lygiui gali sutrikti pavarų dėžės darbas. Esant laibai per dideliam tepalo lygiui gali buti tepalo pašalinimas per dėžės alsuoklį. Pavarų dėžės tepalo lygis keičiasi keičiantis dėžės tepalo temperatūrai.

 • Nauda:

  Ši procedūra naudinga tuo, kad pavarų dėžėje atliekant pilną tepalo keitimą pašalinamos visos šiukšlės esančios tepale, hidraulineje sankaboje (pūslėje)  praplaunami tepalo radiatoriai, ko negalima padaryti dalinio tepalo keitimo metu. 

  Atidirbtame tepale būna labai daug smulkios metalo pudros, kuri plaukioja ir papuolus į precizinius valdymo mazgus juos gadina kaip švitrinis popierius.  

  Pilno tepalo keitimu būdu pašalinamos visos šiukšlės esančios pavarų dėžėje. Atlikus pilną automatinių pavarų dėžių tepalų keitimą pavarų dėžė pradeda dirbti žymiai švelniau. Šį tepalo keitimą rekomenduojame atlikti reguliariai tarp 50 000 - 60 000 km.